Импресум

БеПро ЕАД


Офис адрес
Бул. Черни връх 51 Б
1407 София, България
Тел: +359 2 40 52 570
Факс: +359 2 81 99 328

Имейл: office@bepro.bg
Уебсайт: www.bepro.bg

Адрес по регистраци
Бул. Цар Освободител 17 A
1504 София, България;

Регистриран в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието
ЕИК: 175302437
ИН по ДДС: BG175302437

Управител: Рамон Харпс
Отричане от отговорност
Този уебсайт е създаден с голямо внимание. Независимо от това, БеПро АД не поема отговорност за верността и точността на информацията, включена в него. БеПро АД няма да бъде подвеждана под отговорност за щети, произтичащи пряко или косвено от използването на този сайт, освен ако не са пряко свързани с умишлена злоупотреба или груба небрежност от страна на БеПро АД.

Външни връзки и референции
Ние не носим отговорност за съдържанието на външни линкове. Съдържанието им е само и единствено отговорност на източника на тази информация.