Нашите сертификати


ISO 9001:2008
Система за управление на качеството

 
ISO 3834-2:2005
Изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални материали. Част 2: Обширни изисквания за качество


AD 2000-Merkblatt HP 0
Производство на съдове под налягане


DIN 18800-7, Klasse E
Стоманени конструкции – част 7: Изпълнение и квалификация на производителя


ISO 14001:2004
Система за управление на околната среда